Pizza%20na%20Chmielnej.png

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PIZZA NA CHMIELNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedawcą towarów jest firma Piekarnie Lubaszka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-259) przy ulicy Szlacheckiej 45, o numerze NIP 113 23 87 752, REGON 015270506, KRS 0000138593

2. Sprzedawca prowadzi stronę internetową www.pizzanachmielnej.pl oraz esklep na podanym adresie.

3. Sprzedawca zajmuje się sprzedażą towarów na terenie Warszawy – zarówno w lokalu, jak i w dostawie (zasięg dostawy jest określony na stronie internetowej).

4. Kontakt ze sprzedawcą/biurem jest możliwy za pośrednictwem emaila: kontakt@pizzanachmielnej.pl lub w lokalu przy Chmielnej 13 w Warszawie.

5. Ceny towarów prezentowane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

6. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są określone na stronie internetowej.

7. Ceny na stronie mogą różnić się od cen w lokalu.

8. Korzystanie ze strony internetowej jest bezpłatne i dobrowolne. Płatność dotyczy zamówień.

9. Wszystkie przedstawione ceny stanowią integralną cześć regulaminu.

10. Produkty prezentowane na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

11. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji (klient otrzyma email). Od tego momentu Sprzedawca jest zobowiązany do przygotowania zamówienia, a Klient do płatności i odebrania zamówienia.

12. Właścicielem strony www.pizzanachmielnej.pl oraz esklepu jest Piekarnie Lubaszka, która jest właścicielem praw autorskich i intelektualnych do serwisu.

13. Warunkiem technicznym jest korzystanie przez Klienta z komputera z dostępem do Internetu lub z telefonu z dostępem do Internetu lub innego urządzenia z dostępem do Internetu.

ZAMÓWIENIA W ESKLEPIE

1. Osoba składająca zamówienie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Osoby małoletnie składające zamówienie, powinny mieć zgodę opiekuna prawnego lub rodzica.

2. Składając zamówienie Klient oświadcza, że akceptuje niniejszy regulamin. Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu przed złożeniem zamówienia. Jeżeli Klient nie akceptuje regulaminu, powinien zaprzestać korzystania ze strony internetowej.

3. Sprzedawca sprzedaje towary za pośrednictwem Internetu oraz w lokalu.

4. Lokal działa w godzinach 12:00-22:00

5. Zamówienie w esklepie przyjmowane są w godzinach 12:00-21:00

6. Klient zakłada profil, podając dane i przechodząc weryfikację.

7. Sprzedawca zastrzega sobie usunięcie profilu nieaktywnego (nieaktywnego przez 3 miesiące)

8. Klient może mieć jeden profil. Klient nie powinien udostępniać go innym Klientom.

9. Zamówienia można odbierać w lokalu lub można zamówić dostawę (dostawa zapewniona przez Pizza na Chmielną w zasięgu – promień 2 km od lokalu). Klient wybiera formę odbioru przy składaniu zamówienia.

10. Sprzedawca przyjmuje zamówienia wyłącznie w lokalu lub poprzez esklep. Nie przyjmuje zamówień poprzez mail lub telefon.

11. Sprzedawca przewiduje promocje, o których będzie informował na stronie internetowej i/lub w lokalu.

12. Klient składa zamówienie w esklepie poprzez dodanie produktu do koszyka, używając przycisku koszyk.

13. Po kliknięciu w produkt Klient może poznać szczegóły, takie jak rozmiar, skład, dodatki.

14. Klient wybiera sposób dostawy (dostawa lub odbiór własny), metodę płatności i akceptuje koszyk.

15. Sprzedawca zapewnia dostawę odpłatną – koszty na stronie.

16. Klient wprowadza dane adresowe oraz akceptuje regulamin i politykę RODO.

17. Po zakończeniu składania zamówienia, Klient otrzyma maila potwierdzającego zamówienie oraz płatność.

REALIZACJE ZAMÓWIEŃ W ESKLEPIE

1. Złożenie zamówienia przez Klienta nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, np. z powodu braku towaru lub braku możliwości dostawy. Po opłaceniu takiego zamówienia, Klient otrzyma zwrot pieniędzy w terminie do 14 dni roboczych. Zapis zwrotu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji przez Sprzedającego.

3. Sprzedawca zastrzega możliwość odmówienia realizacji zamówienia, jeżeli uzna że dane podane przez Klienta są nieprawdziwe lub niepełne. Sprzedawca będzie próbował uzupełnić takie informacje telefonicznie.

4. Sprzedawca nie odpowiada za działania Klienta, który podaje dane osób trzecich. Roszczenia osób trzecich nie dotyczą Sprzedawcy, a Zamawiającego.

5. Sprzedawca zastrzega możliwość przyjmowania zamówień do 4 pizz na zamówienie.

6. Czas realizacji zamówienia to godzina od wpłynięcia płatności.

7. Klient wraz z zamówieniem otrzymuje paragon. Klient ma możliwość wymiany paragonu na fakturę po zgłoszeniu się do lokalu. Faktura następnie zostanie wysłana na maila Klienta.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ ORAZ DOSTAW (DOSTAWA CZASOWO ZAWIESZONA)

1. Czas dostawy to do godziny od złożenia zamówienia.

2. Dostawy realizowane są poprzez Pizza na Chmielnej.

3. Sposób dostawy wybiera Klient (dostawa lub odbiór własny).

4. Dostawy są realizowane w dniach od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12:00-21:00

5. Dostawy do firm realizowane są do recepcji/ portierni.

6. Klient zobowiązany jest do uzupełnienia danych adresowych poprawnie. Sprzedawca nie odpowiada za niewłaściwie uzupełnione dane.

PŁATNOŚĆ

1. Płatności realizowane są online.

2. Sprzedawca dopuszcza wyłącznie płatności online lub w lokalu. Nie dopuszcza płatności przy odbiorze. Zamówienia w esklepie płatne są wyłącznie online.

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Reklamacje Klient może zgłaszać na adres kontakt@pizzanachmielnej.pl lub pisemnie na adres Piekarnie Lubaszka, Dział Marketingu, Szlachecka 45, 03-259 Warszawa

2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż do 5 dni roboczych.

3. Przesyłając reklamacje, Klient zobowiązany jest to opisania reklamacji i podania danych kontaktowych.

4. Klient pisząc reklamacje akceptuje warunki RODO Sprzedającego.

5. Sprzedawca odpowie Klientowi na reklamację tą samą drogą jaką otrzymał reklamację.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Piekarnie Lubaszka Sp. zoo z siedzibą w Warszawie przy ul. Szlacheckiej 45

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi Klient powinien kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez mail rodo@lubaszka.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień

4. Szczegóły dotyczące RODO zawarte są w dokumencie RODO, dostępnym na naszej stronie internetowej i są integralną częścią regulaminu.

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 3. Regulamin obowiązuje od dnia 20 maja 2020 r.